+7 (978) 9-256-256
info@zakazit.ru
ZAKAZIT.RU
639505006

Серверы и Корпуса Avaya

Серверная платформа Avaya 383548

ID: 35401    Серверная платформа Avaya R630 SERVER MEDIUM APPLIANCE VIRTUALIZATION PLATFORM(383548)

Подробнее
Сервер Avaya 383552

ID: 34326    Сервер Avaya R630 SERVER VLARGE APPLIANCE VIRTUALIZATION PLATFORM (383552)

Подробнее
Сервер Avaya 388052

ID: 34325    Сервер Avaya ASBCE CORE PORTWELL CAD (388052)

Подробнее
Сервер Avaya DL360PG8 (380762)

ID: 34320    Сервер Avaya DL360PG8  LARGE APPLIANCE VIRTUALIZATION PLATFORM(380762) 

Подробнее
Сервер Avaya 383536

ID: 32572    Сервер Avaya R630 SRVR VSMALL AVP 383536 

Подробнее
Сервер Avaya SCOPIA 8.3 (55876-00003)

ID: 15974    Сервер Avaya SCOPIA 8.3 APPLICATION SERVER (55876-00003)

Подробнее
Сервер Avaya S8300E (700508955)

ID: 15950    Сервер Avaya S8300E SERVER - NON GSA (700508955)

Подробнее
Сервер Avaya S8300E (700508924)

ID: 15949    Сервер Avaya S8300E SERVER (700508924)

Подробнее
Сервер Avaya DL360G9 (383531)

ID: 15893    Сервер Avaya DL360G9 SERVER MEDIUM APPLIANCE VIRTUALIZATION PLATFORM (383531)

Подробнее
Сервер Avaya R620 (303580)

ID: 15892    Сервер Avaya R620 SRVR AES (303580)

Подробнее
Сервер Avaya R620 (303563)

ID: 15891    Сервер Avaya R620 SERVER SESSION MANAGER (303563)

Подробнее
Сервер Avaya R620 (303562)

ID: 15890    Сервер Avaya R620 SRVR PRES SVCS (303562)

Подробнее
Сервер Avaya DL360G7 (299698)

ID: 15889    Сервер Avaya DL360G7 SRVR AAC LOW END WEB (299698)

Подробнее
Сервер Avaya DL360G7 (272733)

ID: 15888    Сервер Avaya DL360G7 AURA CONFERENCING RECORDING MEDIA SERVER (272733)

Подробнее
Сервер Avaya R17 (272025)

ID: 15887    Сервер Avaya (272025) CALL MANAGEMENT SYSTEM R17 LOW END HARDWARE PLATFORM 

Подробнее
Сервер Avaya DL360G7 (269431)

ID: 15810    Сервер  Avaya DL360G7 AURA CONFERENCING CO RESIDENT SERVER (269431)

Подробнее
Медиасервер Avaya 700463532

ID: 11970    Медиасервер Avaya S8300D SERVER - NON GSA(700463532)

Подробнее
  • 1